Przekaż 1% podatku

Uprzejmie prosimy Państwa o przekazanie 1% swojego podatku na rzecz działalności Fundacji Norwidowskiej.

Dzięki hojności darczyńców Fundacja może pełniej i efektywniej realizować swoje cele:

- wspierając publikację wydawnictw, poświęconych życiu i twórczości Cypriana Norwida, w tym pierwszą krytyczną edycję „Dzieł wszystkich” poety oraz rocznik „Studia Norwidiana”

- organizując cykliczne konferencje naukowe „Colloquia Norwidiana”;

- fundując stypendia naukowe;

- wspierając inne inicjatywy, służące popularyzacji twórczości Cypriana Norwida.

Prosimy wpisać numer KRS Fundacji Norwidowskiej: 0000129753 w odpowiednią rubrykę w swoim formularzu PIT.

We współpracy z firmą PITax.pl Fundacja oferuje Państwu również możliwość skorzystania z bezpłatnego programu do rozliczania zeznań rocznych, za pośrednictwem którego można przekazać 1% podatku na rzecz Fundacji Norwidowskiej.

PITax oferuje program w wersji tradycyjnej oraz on-line, a także gotowe formularze PIT do wydrukowania.

Program do pobrania na dysk:

Program do wypełnienia on-line:

Formularze PIT z wpisanym numerem KRS Fundacji do wydrukowania i wypełnienia odręcznego (PDF):

Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki