Norwid w internecie

    Twórczość Norwida w internecie:

  • Polona
  • portal udostępniający w sieci zbiory Biblioteki Narodowej. Biblioteka Narodowa posiada największy zbiór rękopisów, pierwodruków oraz rysunków Cypriana Kamila Norwida. W kolekcji obok listów, kartek z pamiętników czy autografów utworów (np. Vade-mecum), można obejrzeć liczący ponad 300 obiektów zbiór rysunków poety, które w większości pochodzą ze spuścizny po Zenonie Przesmyckim, odkrywcy Norwida i pierwszym edytorze jego dzieł.

  • Federacja Bibliotek Cyfrowych
  • norwidiana pochodzące ze zbiorów kilkudziesięciu polskich instytucji kultury dostępne on-line

  • monika.univ.gda.pl
  • poema.art.pl
  • poezja.org