Cele i zadania

Obecnie głównym zadaniem Fundacji jest pomoc finansowa dla przygotowywanego przez zespół norwidologów wydania „Dzieł wszystkich” Cypriana Norwida.

I. Wiersze, cz. 1, oprac. Zofia Trojanowiczowa, Danuta Paluchowska
II. Wiersze, cz. 2, oprac. Józef Fert
III. Poematy, cz. 1, oprac. Stefan Sawicki, Adam Cedro
IV. Poematy, cz. 2, oprac. Stefan Sawicki, Piotr Chlebowski
V. Dramaty, cz. 1, oprac. Julian Maślanka
VI. Dramaty, cz. 2, oprac. Julian Maślanka
VII. Proza, oprac. Rościsław Skręt
VIII. Pisma estetyczno-krytyczne, oprac. Marek Buś
IX. Pisma filozoficzno-społeczne, oprac. Jan Gotfryd
X. Listy, cz. 1, oprac. Jadwiga Rudnicka
XI. Listy, cz. 2, oprac. Jadwiga Rudnicka
XII. Listy, cz. 3, oprac. Jadwiga Rudnicka
XIII. Listy, cz. 4, oprac. Jadwiga Rudnicka
XIV. Listy, cz. 5, oprac. Jadwiga Rudnicka
XV. Notatniki, cz. 1, oprac. Piotr Chlebowski
XVI. Notatniki, cz. 2, oprac. Piotr Chlebowski
XVII. Albumy, oprac. Piotr Chlebowski
XVIII. Addenda, corrigenda, indeksy

Fundacja udziela stypendiów osobom piszącym o Norwidzie, wspomaga wydawnictwa dotyczące Norwida, organizuje i wspiera sympozja poświęcone Norwidowi, współfinansuje pismo „Studia Norwidiana”, propaguje twórczość Norwida za granicą, przyznaje medale „Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida?”, opiekuje się szkołami noszącymi imię C. Norwida.

Ojciec Święty Jan Paweł II, w którego wypowiedziach Norwid był najczęściej cytowanym pisarzem, odbiera akt ofiarowania Mu przez Fundację Norwidowską pierwszego egzemplarza medalu „Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida?”.

… czytanie autora zależy na wyczytaniu zeń tego,
co on tworzył, więcej tym, co pracą wieków
na tym urosło.

„O Juliuszu Słowackim. Lekcja III”