Fundacja

Fundacja Norwidowska powstała w roku 1992 w Lublinie.
Jej celem jest inicjowanie oraz popieranie działalności naukowej, wydawniczej i popularyzatorskiej, zmierzającej do lepszego poznania i upowszechniania twórczości Cypriana Norwida (1821-1883).
Założeniu Fundacji towarzyszyło przekonanie o szczególnej aktualności pism Poety dla współczesności. Norwid, który polskość głęboko przeżywał i widział zawsze w perspektywie ogólnoludzkiej i chrześcijańskiej, mógłby się stać patronem naszej obecności w Europie.

… szlachetny człowiek nie mógłby wyżyć
dnia jednego w Ojczyźnie, której
szczęście nie byłoby tylko procentem
od szczęścia Ludzkości.

„Żeby zapytał kto Jana III-go…”

Działalnością Fundacji kieruje pięcioosobowy zarząd. Prezesem Fundacji jest obecnie prof. dr hab. Józef Fert. Wszyscy członkowie zarządu pełnią swe funkcje społecznie.
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki na swą działalność czerpie głównie z odsetek funduszu zdeponowanego w bankach. Fundusz ten jest jednak zbyt skromny, aby umożliwić działalność na szerszą skalę.
Zarząd Fundacji zwraca się w związku z tym do wszystkich, którym są bliskie sprawy polskiej kultury – do instytucji i osób – z prośbą o wsparcie Fundacji, a przez to i tych wartości, które uobecnia twórczość Norwida.

Zawsze są takie wiatry, takie żagle,
takie serca, takie ręce, tacy ludzie,
takie niewidzialne cherubiny, co
w pomoc przychodzą bezinteresownym,
czystym, spokojnym kierunkom.

(List do Marii Trębickiej,
około 10 kwietnia 1853)

Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego, w związku z czym można wpłacać na podane niżej konto 1% podatku dochodowego z przeznaczeniem na jej cele.