Medal Fundacji Norwidowskiej dla Profesora Mieczysława Inglota

25 lutego 2016 r. Zarząd Fundacji Norwidowskiej przyjął uchwałę o przyznanie Profesorowi Mieczysławowi Inglotowi medalu „za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida”.

27 maja 2016 r. we wrocławskim mieszkaniu Laureata odbyła się kameralna uroczystość wręczenia medalu. Dr hab. Piotr Chlebowski z Ośrodka Badań nad Twórczością C. Norwida KUL wygłosił laudację, w której przedstawił życiorys Profesora Mieczysława Inglota – polonisty, znawcy romantyzmu, życia literackiego Lwowa, czasopiśmiennictwa XIX-wieku, twórczości Fredry i przede wszystkim twórczości Norwida, obszernie omawiając działalność Laureata w zakresie upowszechniania twórczości poety. Piotr Chlebowski zwrócił uwagę, że Pan Profesor starał się przenosić efekty swoich badań na grunt szkolnej recepcji. Stale zabiegał o to, aby dzieło Norwida mogło być z powodzeniem czytane i poznawane w szkole, zarówno przez uczniów, jak i może przede wszystkim przez nauczycieli.

W ramach serii Ossolineum: „Nasza Biblioteka” Profesor Mieczysław Inglot opublikował antologię Wierszy wybranych oraz poemat Promethidion – obie pozycje poprzedzone stosownym wstępem i zaopatrzone w cały arsenał przypisów, objaśnień rzeczowych i językowych. Profesor Inglot jest również autorem monografii, zatytułowanej Cyprian Norwid, która ukazała się w ramach ważnej serii Biblioteka Polonistyki oraz cenionej antologii tekstów Norwid z dziejów recepcji twórczości, przynoszącej obszerny 600-stronicowy zbiór wypowiedzi krytyków, badaczy, tłumaczy, pisarzy i poetów dotyczących Norwida, począwszy od czasów jego warszawskiego debiutu, aż po współczesność.

Laudację zakończyły słowa: „Bez wątpienia Pan Profesor Mieczysław Inglot – jak nikt inny z badaczy dawnych i współczesnych, zajmujących się dziełem autora Promethidiona – przyczynił się do upowszechniania dzieła poety, starając się przy tym, aby to upowszechnianie miało swoją należytą naukową jakość i wartość”.

fot. Piotr Chlebowski