Medal Fundacji Norwidowskiej dla Profesora Stefana Sawickiego

19 marca 2015 roku Zarząd Fundacji Norwidowskiej na wniosek prezesa prof. Józefa Ferta przyjął jednogłośnie uchwałę o uhonorowanie Profesora Stefana Sawickiego Medalem „Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida”.

9 grudnia 2015 roku w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, w obecności zaproszonych przez laureata gości, odbyła się uroczystość wręczenia medalu.

Prezes Fundacji, prof. Józef Fert wygłosił laudację, w której przedstawił życiorys profesora Sawickiego, ze szczególnym uwzględnieniem naukowych, organizacyjnych oraz popularyzatorskich dokonań w zakresie upowszechniania twórczości Cypriana Norwida. Wskazał między innymi, że Laureat był założycielem oraz jest redaktorem naczelnym rocznika „Studia Norwidiana”, jedynego w Polsce periodyku naukowego poświęconego osobie jednego twórcy; inicjatorem powstania oraz wieloletnim Dyrektorem Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida (obecna nazwa: Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; inicjatorem oraz redaktorem naczelnym pierwszej krytycznej edycji Dzieł wszystkich Norwida; założycielem Fundacji Norwidowskiej, inicjatorem cyklicznych konferencji naukowych, organizowanych co dwa lata pod nazwą „Colloquia Norwidiana” oraz szeregu innych inicjatyw norwidowskich.

fot. Adam Cedro