Archiwum - Aktualności

Medal Fundacji Norwidowskiej dla Profesora Mieczysława Inglota

wtorek, 31.05.2016

25 lutego 2016 r. Zarząd Fundacji Norwidowskiej przyjął uchwałę o przyznanie Profesorowi Mieczysławowi Inglotowi medalu „za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida”.

27 maja 2016 r. we wrocławskim mieszkaniu Laureata odbyła się kameralna uroczystość wręczenia medalu. Dr hab. Piotr Chlebowski z Ośrodka Badań nad Twórczością C. Norwida KUL wygłosił laudację, w której przedstawił życiorys Profesora Mieczysława Inglota – polonisty, znawcy romantyzmu, życia literackiego Lwowa, czasopiśmiennictwa XIX-wieku, twórczości Fredry i przede wszystkim twórczości Norwida, obszernie omawiając działalność Laureata w zakresie upowszechniania twórczości poety. Piotr Chlebowski zwrócił uwagę, że Pan Profesor starał się przenosić efekty swoich badań na grunt szkolnej recepcji. Stale zabiegał o to, aby dzieło Norwida mogło być z powodzeniem czytane i poznawane w szkole, zarówno przez uczniów, jak i może przede wszystkim przez nauczycieli.

W ramach serii Ossolineum: „Nasza Biblioteka” Profesor Mieczysław Inglot opublikował antologię Wierszy wybranych oraz poemat Promethidion – obie pozycje poprzedzone stosownym wstępem i zaopatrzone w cały arsenał przypisów, objaśnień rzeczowych i językowych. Profesor Inglot jest również autorem monografii, zatytułowanej Cyprian Norwid, która ukazała się w ramach ważnej serii Biblioteka Polonistyki oraz cenionej antologii tekstów Norwid z dziejów recepcji twórczości, przynoszącej obszerny 600-stronicowy zbiór wypowiedzi krytyków, badaczy, tłumaczy, pisarzy i poetów dotyczących Norwida, począwszy od czasów jego warszawskiego debiutu, aż po współczesność.

Laudację zakończyły słowa: „Bez wątpienia Pan Profesor Mieczysław Inglot – jak nikt inny z badaczy dawnych i współczesnych, zajmujących się dziełem autora Promethidiona – przyczynił się do upowszechniania dzieła poety, starając się przy tym, aby to upowszechnianie miało swoją należytą naukową jakość i wartość”.

fot. Piotr Chlebowski

Medal Fundacji Norwidowskiej dla Profesora Stefana Sawickiego

czwartek, 17.12.2015

19 marca 2015 roku Zarząd Fundacji Norwidowskiej na wniosek prezesa prof. Józefa Ferta przyjął jednogłośnie uchwałę o uhonorowanie Profesora Stefana Sawickiego Medalem „Za zasługi w upowszechnianiu twórczości Cypriana Norwida”.

9 grudnia 2015 roku w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej KUL, w obecności zaproszonych przez laureata gości, odbyła się uroczystość wręczenia medalu.

Prezes Fundacji, prof. Józef Fert wygłosił laudację, w której przedstawił życiorys profesora Sawickiego, ze szczególnym uwzględnieniem naukowych, organizacyjnych oraz popularyzatorskich dokonań w zakresie upowszechniania twórczości Cypriana Norwida. Wskazał między innymi, że Laureat był założycielem oraz jest redaktorem naczelnym rocznika „Studia Norwidiana”, jedynego w Polsce periodyku naukowego poświęconego osobie jednego twórcy; inicjatorem powstania oraz wieloletnim Dyrektorem Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Twórczością Cypriana Norwida (obecna nazwa: Ośrodek Badań nad Twórczością Cypriana Norwida) w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim; inicjatorem oraz redaktorem naczelnym pierwszej krytycznej edycji Dzieł wszystkich Norwida; założycielem Fundacji Norwidowskiej, inicjatorem cyklicznych konferencji naukowych, organizowanych co dwa lata pod nazwą „Colloquia Norwidiana” oraz szeregu innych inicjatyw norwidowskich.

fot. Adam Cedro

Apel – grobowiec rodziny Norwidów

piątek, 17.02.2012

Apel – grobowiec rodziny Norwidów