Strona główna

Witamy na naszej stronie!

Fundacja Norwidowska powstała w roku 1992 w Lublinie.
Jej celem jest inicjowanie oraz popieranie działalności naukowej, wydawniczej i popularyzatorskiej, zmierzającej do lepszego poznania i upowszechniania twórczości Cypriana Norwida (1821-1883).
Założeniu Fundacji towarzyszyło przekonanie o szczególnej aktualności pism Poety dla współczesności. Norwid, który polskość głęboko przeżywał i widział zawsze w perspektywie ogólnoludzkiej i chrześcijańskiej, mógłby się stać patronem naszej obecności w Europie.